چگونه میزان پاستا را اندازه‌گیری کنیم

چگونه میزان پاستا را اندازه‌گیری کنیم

موقع درست کردن پاستا، باید میزان پاستای خشک را اندازه بگیری تا کم و زیاد نشود و با سُسی که داری متناسب باشد. معمولاً حجم و وزن پاستا  بعد از پخته شدن دوبرابر می‌شود. بسته‌ به این‌که بخواهی از پاستای ماکارونی یا تخم‌مرغی استفاده کنی، روش‌های اندازه‌گیری متفاوتی وجود دارد. بعضی‌ از دستورهای آشپزی فقط به تعداد نفرات اشاره می‌کنند، یعنی در نهایت خودت باید تصمیم بگیری چقدر پاستا استفاده‌ کنی. اندازه‌گیری پاستا به تعداد نفرات، اندازه و شکل پاستا بستگی ‌دارد. در این مقاله یاد می‌گیری چطور پاستای خشک را اندازه‌گیری کنی.

روش۱

اندازه‌گیری پاستای ماکارونی

۱.اول دستور آشپزی را بخوان تا مقدار پاستای مورد نیاز را بدست آوری.

 این اطلاعات را می‌توانی از دستور غذا یا از روی شیشه‌ی سُس پاستای آماده بدست آوری. درصورتی که بخواهی سُس را خودت تهیه کنی، باید ببینی برای چند نفر می‌خواهی غذا درست کنی.

  • معمولاً یک وعده پاستای پخته برای غذای اصلی یا پیش‌غذا حدود ۵۷ گرم است. اگر این وعده غذای اصلی است می‌توانی مقدار آن را از ۸۵ تا ۱۱۳ گرم افزایش دهی. گاهی هم یک وعده تقریباً‌ چیزی حدود نصف یک پیمانه (۱۱۴ گرم) است. به هر حال، این میزان به شکل پاستا هم بستگی دارد.[۱]
  • یک وعده = ۵۷ گرم؛ دو وعده = ۱۱۴ گرم؛ چهار وعده = ۲۲۸ گرم؛ شش وعده = ۳۴۲ گرم؛ هشت وعده = ۴۵۶ گرم.

علی دادوران

همه مطالب نویسنده

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.